Ydelser

Advokatbistand og juridisk bistand til forsikringsselskaber og advokater samt undervisning.

Dorte Buchmann yder juridisk bistand og advokatbistand primært indenfor forsikrings- og erstatningsret, samt undervisning til forsikringsselskaber, advokater, juridiske kontorer og forsikringsbranchen.

 

Klientens behov kan for eksempel være:

 • den selvstændige specialistadvokat eller det mindre specialistadvokatkontor indenfor forsikrings- og erstatningsret, som får brug for ekstra ressourcer i en periode f.eks. pga. medarbejderes længere fravær, en usædvanligt stor arbejdsmængde, en større/akut/uventet opgave.
 • den selvstændige advokat, der får behov for specialistviden indenfor forsikrings- og erstatningsret.
 • forsikringsselskabet som får brug for advokatbistand til retssager eller andre juridiske spørgsmål indenfor forsikrings- og erstatningsret, f.eks. grundet medarbejderes fravær, omstruktureringer eller større sagsmængde end vanligt.
 • forsikringsmægleren som får brug for juridisk bistand eller specialistviden, f.eks. grundet medarbejderes fravær eller større sagsmængde end vanligt.
 • det juridiske kontor, som for får behov for enkeltstående bistand indenfor forsikrings- og erstatningsret.

Fordele for klienten ved at hyre mig som konsulent:

 • klienten kan få assistance her og nu.
 • klienten undgår et længerevarende og dyrt ansættelsesforløb.
 • klientens eneste økonomiske forpligtelse er betaling af min faktura.
 • klienten kan justere sin udgift til arbejdskraft ift. behov.
 • klienten undgår at betale for sygedage, helligdage, forsikringer og feriepenge.
 • klienten undgår i det hele taget ansættelsesretlige forpligtelser og bindinger.

Klienten opnår mulighed for fokus på kernekompetencer, omkostningsbesparelser og større fleksibilitet samt undgår en del administration og risikoen for medarbejdertvister.

Jeg arbejder både fra eget kontor og ude hos klienterne. Jeg gør ikke brug af administrativt personale, hvilket holder omkostningerne - og dermed prisen - nede.