Profil

Jeg har arbejdet med forsikrings- og erstatningsret siden 1995. Efterfølgende har jeg undervist på Forsikringsakademiet i forsikrings- og erstatningsret og er stadig tilknyttet som deltidsunderviser og censor.

Ydelser

Dorte Buchmann yder juridisk bistand og advokatbistand primært indenfor forsikrings- og erstatningsret, samt undervisning til forsikringsselskaber, advokater, juridiske kontorer og forsikringsbranchen.

Info

Dorte Buchmann er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og
er medlem af Advokatsamfundet, advokatsamfundet.dk og Danske Advokater, danskeadvokater.dk.

Profil

Profil

Jeg har arbejdet med forsikrings- og erstatningsret siden 1995, hvor jeg i 1995 startede i et stort forsikringsselskab. Efterfølgende har jeg undervist på Forsikringsakademiet i forsikrings- og erstatningsret og er stadig tilknyttet som deltidsunderviser og censor. Jeg har som jurist og advokat udelukkende arbejdet med forsikrings- og erstatningsret.

Kontaktoplysninger