Profil

Jeg har arbejdet med forsikrings- og erstatningsret siden 1995, hvor jeg i 1995 startede i et stort forsikringsselskab. Efterfølgende har jeg undervist på Forsikringsakademiet i forsikrings- og erstatningsret og er stadig tilknyttet som deltidsunderviser og censor.

Jeg har som jurist og advokat udelukkende arbejdet med forsikrings- og erstatningsret.